Ukraine mapping (Oblast, Region, Hromada and Settlement)

[Ukrainian below]
Hello everyone,
Having worked for a while in Ukraine as MEAL related specialist, I noticed that many organizations often rely on simple text fields in their forms to map their activities. While this method has its advantages - such as quick form creation and most people can create it by just using web builder - it loses a lot in efficiency, accuracy and reporting.
To address this shortcomings, I would like to share with you all a form I’ve developed:
[Link to Kobo form] (Enketo Express for KoboToolbox). It offers two efficient options for tracking activities up to the Settlement level:
1. Interactive maps.

They consist of two interactive maps. Users first click on the Oblast they are in, followed by selecting the Region within that Oblast. Next two questions are regular select-one dropdowns, as to create map for Hromadas (1700+) and Settlements is highly impractical .
2. Cascading options

In case you seek simpler look. There are four questions that can locate every settlement using a cascading effect.

You can download the form and media files related by this Google Drive link

Please note:

  • The administrative levels are sourced from one of Ukraine’s humanitarian clusters.*
  • The SVG maps were originally edited from OpenStreetMap.*
  • Without uploading the SVG files to a form’s media folder the maps won’t work.*
  • If you incorporate these questions into your form, editing it using the web editor won’t be possible.*
  • The boundaries, names and designations used in this map do not imply anything. I created the maps with all possible oblasts with no regards to the occupied/liberated areas.*

Привіт усім,
Пропрацювавши деякий час в Україні спеціалістом у сфері MEAL, я помітив, що багато організацій часто покладаються на прості текстові поля у своїх формах для відображення своєї діяльності. Хоча цей метод має свої переваги - наприклад, швидке створення форми, і більшість людей можуть створити її за допомогою веб-конструктора, - він значно втрачає в ефективності, точності та звітності.
Щоб уникнути цих проблем, я хотів би поділитися з вами розробленою мною формою (посилання в анг версії).
Вона пропонує два ефективні варіанти заповнення адмін рівнів до населеного пункту:
1. Інтерактивні карти.

Вони складаються з двох інтерактивних карт. Спочатку користувач натискає на область, в якій він перебуває, а потім обирає регіон у межах цієї області. Наступні два питання є звичайними випадаючими списками з вибором одного варіанту, оскільки створення карти для громад (1700+) та населених пунктів є вкрай недоцільним.
2. Каскадні варіанти

На випадок, якщо ви шукаєте простіший вигляд. У групі “Additional option” чотири питання, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження кожного населеного пункту, використовуючи каскадні варіанти в якому попередні відповіді змінюють варіанти наступного питання.
Ви можете завантажити форму та пов’язані з нею медіафайли за посиланням (в анг версії тексту).

Зверніть увагу:

  • Адміністративні рівні наведені за даними одного з гуманітарних кластерів України.
  • Карти у форматі SVG були спочатку відредаговані з OpenStreetMap.
  • Для роботи карт SVG вам необхідною буде завантидити файли з диску до Медія папки в кобо формі.
  • Якщо ви включите ці запитання у свою анкету, редагування її за допомогою веб-редактора буде неможливим.
  • Межі, назви та позначення, використані на цій карті, ні неcуть ніяку позицію. Я створив карти з усіма можливими областями без огляду на окуповані/звільнені території.
2 Likes

This is great !

1 Like

Welcome @Rodioniy
Thanks. As some people may better know the name than the mapping of an administrative unit, it would be good to always add show the name as text.

1 Like